Generatie IX
In deze generatie zijn 38 gezinnen met kinderen bekend. Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1839 en 1917. De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Britsum (19x), Finkum (16x), Stiens (16x), gem. Het Bildt (Frl) (13x), gem. Leeuwarderadeel (Frl) (12x), Sneek (11x), Leeuwarden (10x), Vrouwenparochie (10x), Verenigde Staten van Amerika (8x), Marssum (6x), Jelsum (6x), Sint Jacobiparochie (6x), Engelum (5x), Hallum (4x), Ferwerderadeel (3x), gem. Menaldumadeel (Frl) (3x), Menaldum (3x), Menaldumadeel (3x), Lekkum (2x), Beetgum, Wartena, gem. Opsterland (Frl), Oude Leije, Oudkerk, gem. Ferwerderadeel (Frl), Sint Annaparochie, Steenwijkerwold (Ov), Terwispel en Ubbergen (Gld). Er is momenteel nog 1 van de 173 kinderen in leven.

 


IX - A.
Beitske Douwes de Jong

Geboren 11 dec 1815 te Deinum.

dochter van VIII-A. Bouwe Douwes de Jong

 


huwelijk
28 nov 1838
te Menaldumadeel
 
Sierd Ybeles van der Veer

 
Geboren 17 sep 1813 te Marssum.
 
zoon van Ybele Taekes van DerVeer en Willemke Pieters Poelstra
 Kinderen:
 1. Bouwe van der Veer (1839-?)
 2. Ybele Sierds van der Veer (1840-1902) (zie X-A)
 3. Willem van der Veer (1842-?)
 4. Douwe van der Veer (1847-?)
 5. Jan van der Veer (1853-?)

IX - B.
Minne Jacobs Dijkstra

zoon van VIII-B. Berber Minnes Cuperus

 


Partnerschap

 
Hinke Harmens van der Plaats

 
 Kind:

     Harmen Minnes Dijkstra (zie X-B)
 


IX - C.
Sjoerdtje Luitsens van der Meer

Geboren 12 mei 1822 te Menaldumadeel.
Overleden 17 apr 1866 te Beetgum.

dochter van VIII-C. Antje Douwes Kuperus

 


huwelijk
31 mei 1851
te Ferwerd
 
Gerben Wagenaar Jans Drost

 
Geboren 12 mei 1824 te Blija.
Overleden 27 aug 1875 te Blija.
 Kinderen:
 1. Ytje Drost (1852-1852)
 2. Jan Drost (1854-1854)
 3. Levenloos kind (1855-?)
 4. Luitzen Drost (1857-1941)
 5. Jan Gerbens Drost (1858-1915) (zie X-C)
 6. Antje Drost (1861-1861)
 7. Johannes Drost (1863-1946)

IX - D.
Ymkje Johannes Osinga

Geboren 14 apr 1822 te Menaldum.
Overleden 29 jan 1858 te Peins.

dochter van VIII-D. Nieske Doekeles Tolsma

 


huwelijk
29 apr 1846
te gem. Menaldumadeel
 
Andries Jacobs Nieuwland

boer

 
Geboren 3 jun 1819 te Marssum.
Overleden 18 apr 1891 te Wons.
 
zoon van Jacob Andries Nieuwland en Sytske Bootes Hiemstra
 Kind:

     Jacob Andries Nieuwland (1848-1918) (zie X-D)
 


IX - E.
Andries Bouwes Zwerver
arbeider

Geboren 17 mei 1829 te Langezwaag.
Overleden 3 aug 1871 te gem. Opsterland.

zoon van VIII-G. Bouwe Pieters Zwerver

 


huwelijk
25 dec 1858
te gem. Opsterland
 
Aaltje Wiebes Lageveen

 
Geboren 26 aug 1834 te Terwispel.
Overleden 7 okt 1865 te gem. Opsterland.
 
dochter van Wiebe Gerrits Lageveen en Aat Gerrits Bruinsma
 Kinderen:
 1. Lummigjen Andries Zwerver (1859-1918) (zie X-E)
 2. Attje Zwerver (1862-1891) (zie X-F)
 3. Bouwe Andries Zwerver (1864-?)

IX - F.
Bouwe Sjoerds Stienstra
advocaat

Geboren 11 jan 1817 te Leeuwarden.
Overleden 5 aug 1895 te Bloemendaal.

zoon van VIII-H. Sjoerd Bouwes Stienstra

 


huwelijk
8 jul 1840
te Leeuwarden
 
Petronella Magdalena Idzerts Eekma

 
Geboren 6 dec 1818 te Leeuwarden.
Overleden 26 nov 1888 te Hilversum.
 
dochter van Idzert Petrus Eekma en Anna Clara Romar
 Kinderen:
 1. Sjoerd Bouwe Stienstra (1841-1884) (zie X-G)
 2. Idzert Bouwe Stienstra (1844-1898)
 3. Maria Lucia Bouwes Stienstra (1846-1915) (zie X-H)
 4. Paulus Hijacinthius Bouwes Stienstra (1848-1890) (zie X-I)
 5. Anna Clara Stienstra (1850-1923) (zie X-J)
 6. Geertruida Catherina Elisabeth Bouwes Stienstra (1851-1909) (zie X-K)
 7. Froukje Bouwe Stienstra (1853-1901) (zie X-L)
 8. Arnoldus Meinardus Stienstra (1855-1855)
 9. Dorothea Jeanette Stienstra (1857-1862)
 10. Mathile Jacques Stienstra (1858-1859)
 11. Mathilde Jacqueline Stienstra (1861-1865)

IX - G.
Geertruida Catherina Elisabeth Sjoerds Stienstra
zonder beroep

Geboren 27 feb 1819 te Leeuwarden.
Overleden 24 nov 1879 te Ermelo.

dochter van VIII-H. Sjoerd Bouwes Stienstra

 


huwelijk
16 jun 1841
te gem. Tietjerksteradeel
 
Meinardus Folkerts Gorter

Medicinae Doctor

 
Geboren 21 jul 1816 te Leeuwarden.
Overleden 3 jun 1851 te Utrecht.
 
zoon van Folkert Oenes Gorter en Catharina Elisabeth Braaksma

huwelijk
24 aug 1852
te Stedum
 
Mathile Jacques Chevallier

boekhandelaar

 
Geboren 31 okt 1802 te Amsterdam.
Overleden 29 nov 1885 te Ermelo.
 
zoon van Petrus Chevallier en Jacoba Arnolda Elizabeth Haesebroeck
 Kind:

     Mathile Jaques Chevallier (1853-1909) (zie X-M)
 


IX - H.
Kornelis Dirks Stienstra
arbeider

Geboren 18 dec 1838 te Stiens.
wonende te Chicago

zoon van VIII-I. Dirk Stienstra

 


huwelijk
14 mei 1868
te gem. Leeuwarderadeel
 
Attje Rinses Brunia

boerenmeid

 
Geboren ± 2 mrt 1840 te Ried.
 
dochter van Rinze Jans Brunia en Grietje Jans Alberda
 Kinderen:
 1. Richard Stienstra (1869-?) (zie X-N)
 2. Dirk Stienstra (1869-1957)
 3. Grietje Stienstra (1873-?)
 4. Yttje Stienstra (1875-?)
 5. Robert Stienstra (1883-?)

 
Foto.

IX - I.
Tjepke Dirks Stienstra
arbeider

Geboren 26 mei 1841 te Stiens.
wonende te Verenigde Staten van Amerika

zoon van VIII-I. Dirk Stienstra

 


huwelijk
10 mei 1866
te gem. Leeuwarderadeel
 
Etje Taekes Tjepkema

dienstmeid

 
Geboren 13 jan 1841 te Vrouwenparochie.
 
dochter van Taeke Cornelis Tjepkema en Eke Dirks van der Hoek
 Kinderen:
 1. Dirk Stienstra (1866-?)
 2. Taeke Stienstra (1868-?)
 3. Ytje Stienstra (1870-?)
 4. Eeke Stienstra (1873-?)
 5. Berber Stienstra (1876-1877)

IX - J.
Bouwe Dirk Stienstra
molenaarsknecht

Geboren 10 jan 1845 te Stiens.
wonende te Verenigde Staten van Amerika

zoon van VIII-I. Dirk Stienstra

 


huwelijk
21 mei 1870
te gem. Leeuwarderadeel
 
Lieuwkje Wobbes van Vliet

 
Geboren 15 jul 1841 te Hallum.
 
dochter van Wobbe Pieters van Vliet en Antje Hylkes Hylkema
 Kinderen:
 1. Ytje Stienstra (1871-?)
 2. Antje Bouwes Stienstra (1873-1876)
 3. Dirk Stienstra (1876-±1948) (zie X-O)
 4. Antje Stienstra (1879-?)
 5. Mattilda Stienstra (1889-?)

IX - K.
Jan Sjoerds Kramer
arbeider

Geboren 21 jul 1834 te Lekkum.
Overleden 2 jan 1906 te Leeuwarden.

zoon van VIII-J. Sjoerd Jans Kramer

 


huwelijk
13 nov 1872
te Leeuwarden
 
Feikje de Jong

 
Geboren 27 okt 1837 te Kollum.
Overleden <1906.
 
dochter van Geert de Jong en Aukje Kamstra
 Kinderen:
 1. Aukje Kramer (1873-?)
 2. Sjoerd Kramer (1875-1876)
 3. Sjoerd Kramer (1877-?)

IX - L.
Epke Sjoerds Kramer
timmerman

Geboren 23 nov 1838 te Lekkum.
Overleden 7 sep 1897.

zoon van VIII-J. Sjoerd Jans Kramer

 


huwelijk
20 apr 1867
te Leeuwarden
 
Antje Faber

 
Geboren 8 nov 1840 te Leeuwarden.
Overleden >1903.
 
dochter van Jan Ates Faber en Sjoukje Tjeerds Visser
 Kinderen:
 1. Sjoerd Epkes Kramer (1870-?)
 2. Jan Epkes Kramer (1876-?)
 3. Sjouke Epkes Kramer (1878-1879)
 4. Minne Epkes Kramer (1878-?)
 5. Sjouke Epkes Kramer (1880-?)
 6. Sjoukje Epkes Kramer (1883-?)

IX - M.
Aaltje Sjoerds Kramer
dienstmeid

Geboren 18 dec 1840 te Lekkum.
Overleden 1 mei 1916 te Leeuwarden.

dochter van VIII-J. Sjoerd Jans Kramer

 


huwelijk
15 apr 1865
te Leeuwarden
 
Hendrikus Jilles de Vries

 
Geboren 16 apr 1822 te Surhuisterveen.
Overleden 3 mrt 1907 te Leeuwarden.
 
zoon van Jille Ties de Vries en Maria Martha Nobach
 Kind:

     Sjoerd de Vries (1868-1952) (zie X-P)
 


IX - N.
Johannes Dirks Lep
boerenarbeider

Geboren 27 feb 1827 te Finkum.
Overleden 13 sep 1909 te Stiens.

zoon van VIII-K. Dirk Hendriks Lep

 


huwelijk
18 jul 1851
te gem. Leeuwarderadeel
  zie VIII - W.
Sjoerdtje van der Woude

zonder beroep

 
Geboren 30 mrt 1821 te Stiens.
Overleden 22 dec 1909 te Stiens.

dochter van VII-Q. Klaas Sjoerds Stienstra

 Kinderen:
 1. Jantje Johannes Lep (1851-1871)
 2. Antje Johannes Lep (1856-1861)
 3. Dirkje Johannes Lep (1858-1863)
 4. Dirk Johannes Lep (1861-1861)
 5. Antje Dirk Lep (1862-1863)

IX - O.
Jannigje Dirks Lep

Geboren 9 mrt 1835 te Stiens.
Overleden 11 feb 1910 te Stiens.

dochter van VIII-K. Dirk Hendriks Lep

 


huwelijk
5 mei 1858
te gem. Leeuwarderadeel
  zie VIII - Z.
Æsger Klazes Stienstra

arbeider

 
Geboren 14 feb 1836 te Stiens.
Overleden 25 apr 1900 te Finkum.

zoon van VII-Q. Klaas Sjoerds Stienstra

 Kinderen:
 1. Antje Æsgers Stienstra (1858-1927) (zie IX-AF)
 2. Jantje Æsgers Stienstra (±1860-1861)
 3. Durk Æsgers Stienstra (1863-1931) (zie IX-AG)
 4. Jantje Æsgers Stienstra (1866-1941) (zie IX-AH)
 5. Klaaske Æsgers Stienstra (1869-1888)
 6. Sjoerdje Æsgers Stienstra (1873-1873)
 7. Sjoerd Æsgers Stienstra (1876-1876)

IX - P.
N.N. (geen informatie wegens privacy)

zoon van VIII-L. Renske Hendriks Lep

 


 
(geen informatie wegens privacy)
 
N.N.
(geen informatie wegens privacy)
 Kind:

     N.N. (zie X-Q)
 


IX - Q.
Klaas Hayes Nicolay
gardenier

Geboren 11 feb 1828 te Britsum.
Overleden 13 jan 1911 te gem. Leeuwarderadeel.

zoon van VIII-N. Grietje Pieters Stienstra

 


huwelijk
10 mei 1855
 
Geertje Boyens Boyenga

 
Geboren 13 dec 1824 te Britsum.
Overleden 31 jan 1915 te gem. Leeuwarderadeel.
 
dochter van Boyen Pieters Boyenga en Antje Sijbrens Fellinga (of: Bruining)
 Kinderen:
 1. Haije Klazes Nicolaij (1856-1917) (zie X-R)
 2. Boyen Klazes Nicolai (1857-?) (zie X-S)
 3. Pieter Klazes Nicolay (1859-?)
 4. Jisk Klazes Nicolay (1862-?) (zie X-T)
 5. Anne Klazes Nicolay (1865-?)

IX - R.
Tjitske Hayes Nicolay
boerenmeid

Geboren 7 feb 1830 te Britsum.
Overleden 5 okt 1855 te Britsum.

dochter van VIII-N. Grietje Pieters Stienstra

 


huwelijk
10 jan 1851
te gem. Leeuwarderadeel
 
Wijtze Jans Hoekstra

boerenarbeider

 
Geboren 10 aug 1826 te Roordahuizum.
Overleden 20 okt 1901 te Roordahuizum.
 
zoon van Jan Feitzes Hoekstra en Klaaske Wijtzes van der Buurt
 Kind:

     Klaaske Wytzes Hoekstra (1851-1889) (zie X-U)
 


IX - S.
Pieter Hayes Nicolay
koopman

Geboren 24 dec 1835 te Britsum.
Overleden 20 sep 1894 te Franeker.

zoon van VIII-N. Grietje Pieters Stienstra

 


huwelijk
28 aug 1861
te gem. Leeuwarderadeel
 
Aukje Sybrands Rypma

zonder beroep

 
Geboren 11 okt 1840 te Arum.
Overleden 6 sep 1879 te gem. Leeuwarderadeel.
 
dochter van Sybrand Rypma en Sophia Sandman
 Kinderen:
 1. Grietje Pieters Nicolay (1862-1889)
 2. Haije Pieters Nicolay (1863-1867)
 3. Sybrand Pieters Nicolaij (1864-?)
 4. Aafke Pieters Nicolay (1865-1866)
 5. doodgeboren kind (1865-?)
 6. Klaas Pieters Nicolaij (1866-1904)
 7. Sybrand Pieters Nicolay (1866-?)
 8. Hendrik Pieters Nicolay (1867-1924)
 9. Aafke Pieters Nicolay (1869-?)
 10. Tjitske Pieters Nicolay (1870-?)
 11. Sophia Pieters Nicolay (1871-?)
 12. Haije Pieters Nicolay (1872-?)
 13. Jisk Pieters Nicolay (1874-?)
 14. Jisk Pieters Nicolay (1875-?)
 15. Wopke Pieters Nicolay (1877-?)
 16. Jisk Pieters Nicolay (1877-?)
 17. Feikje Pieters Nicolay (1878-?)

IX - T. Foto.
Pieter Sjoerds Stienstra
arbeider

Geboren 26 feb 1849 te Jelsum.
Overleden 10 dec 1925 te Drachten.

zoon van VIII-P. Sjoerd Pieters Stienstra

 


huwelijk
8 mei 1873
te gem. Leeuwarderadeel
  Foto.
Aaltje Meinderts Rietstra

zonder beroep

 
Geboren 19 apr 1841 te Cornjum.
Overleden 3 mrt 1901 te Jelsum.
 
dochter van Meindert Hendriks Rietstra en Geertje Jans Ritsma
 Kind:

     Sjoerd Pieters Stienstra (1878-1948) (zie X-V)
 


IX - U.
Jan Sjoerds Stienstra
boerenarbeider

Geboren 5 dec 1854 te Jelsum.
Overleden 2 mrt 1917 te Leeuwarden.

zoon van VIII-P. Sjoerd Pieters Stienstra

 


huwelijk
9 mei 1878
te gem. Leeuwarderadeel
 
Tjitske Wopkes Jonker

 
Geboren 11 mrt 1853 te Lekkum.
Overleden 24 feb 1951 te Leeuwarden.
 
dochter van Wopke Dirks Jonker en Setske Rinderts Huizinga
 Kinderen:
 1. Yttje Jans Stienstra (1880-1960)
 2. Wopke Jans Stienstra (1882-1960) (zie X-W)
 3. Sjoerd Jans Stienstra (1885-1950) (zie X-X)
 4. Setske Jans Stienstra (1888-1894)

IX - V. Foto.
Fredrik Sjoerds Stienstra
beurtschipper

Geboren 3 mei 1862 te Jelsum.
Overleden 5 jul 1926 te Leeuwarden.

zoon van VIII-P. Sjoerd Pieters Stienstra

 


huwelijk
16 mei 1885
te gem. Leeuwarderadeel
  Foto.
Meindertje Johannes de Vries

 
Geboren 4 apr 1864 te Wirdum.
Overleden 8 mei 1917 te Jelsum.
 
dochter van Johannes Franses de Vries en Romkje Reinders Minnema
 Kinderen:
 1. Sjoerd Fredriks Stienstra (1886-1971) (zie X-Y)
 2. Romkje Fredriks Stienstra (1889-1949) (zie X-Z)
 3. Johannes Fredriks Stienstra (1892-1965) (zie X-AA)
 4. Pieter Stienstra (1896-1994) (zie X-AB)

 
Foto. Foto. Foto. Foto.

IX - W.
Pietje Tjerks Stienstra

Geboren 10 nov 1833 te Sint Jacobiparochie.
Overleden 22 feb 1868 te Sint Annaparochie.

dochter van VIII-Q. Tjerk Willems Stienstra

 


huwelijk
26 mei 1864
te gem. Het Bildt
 
Klaas van Dijk

arbeider

 
Geboren ±1834 te Sint Annaparochie.
Overleden >1868.
 
zoon van Sijmen Annes van Dijk en Attje Klazes Smidt
 Kinderen:
 1. Sijmen Klazes van Dijk (±1864-1894)
 2. Grietje Klazes van Dijk (1866-1949)

IX - X.
Maartje Tjerks Stienstra

Geboren 24 mrt 1840 te Sint Jacobiparochie.
Overleden 4 mei 1912 te Sint Jacobiparochie.

dochter van VIII-Q. Tjerk Willems Stienstra

 


huwelijk
15 nov 1860
te gem. Het Bildt
 
Keimpe Betzes Kramer

boerenarbeider

 
Geboren 14 nov 1833 te Sint Jacobiparochie.
Overleden 1882 te gem. Het Bildt.
 
zoon van Betze Aarts Kramer en Sijtske Keimpes Kempenaar
 Kinderen:
 1. Tjerk Keimpes Kramer (1861-?)
 2. Betze Keimpes Kramer (1862-?)
 3. Willem Keimpes Kramer (1863-?)
 4. Sytske Keimpes Kramer (1865-1940) (zie X-AC)
 5. Grietje Keimpes Kramer (1868-?)
 6. Hoitje Keimpes Kramer (1871-?)
 7. Pietje Kramer (1874-?)
 8. Dirkje Kramer (1877-?)
 9. doodgeboren zoon Kramer (1880-?)

IX - Y.
Grietje Douwes Miedema

Geboren 25 dec 1837 te Sint Jacobiparochie.
Overleden 24 dec 1867 te Sint Jacobiparochie.

dochter van VIII-T. Jetske Willems Stienstra

 


huwelijk
17 nov 1864
te gem. Het Bildt
 
Jan Arjens Schipper

 
Geboren 3 dec 1832 te Sint Jacobiparochie.
Overleden >1881 te Verenigde Staten van Amerika.
 
zoon van Arjen Jans Schipper en Hiltje Hendriks Boetzer
 Kinderen:
 1. Hiltje Schipper (1865->1881)
 2. Douwe Schipper (1866-1871)
 3. doodgeboren dochter (1867-?)

IX - Z.
Rienk Egeles Stienstra
arbeider

Geboren 22 jan 1839 te Beetgum.
Overleden 26 jan 1914 te Menaldum.

zoon van VIII-V. Egele Rienks Stienstra

 


huwelijk
18 mei 1870
te gem. Menaldumadeel
 
Dirkje Minzes van Dijk

dienstmeid

 
Geboren 29 nov 1845 te Beetgum.
Overleden 16 nov 1915 te Dronrijp.
 
dochter van Dirk Minzes van Dijk en Grietje Ulbes Nieuwenhuis
 Kinderen:
 1. Grietje Rienks Stienstra (1871-1952) (zie X-AD)
 2. Geertje Rienks Stienstra (1873-1923) (zie X-AE)
 3. Hinke Rienks Stienstra (1875-1958) (zie X-AF)

IX - AA.
Aukje Egeles Stienstra
zonder beroep

Geboren 28 jan 1842 te Beetgum.
Overleden 1 jul 1915 te Engelum.

dochter van VIII-V. Egele Rienks Stienstra

 


huwelijk
8 mei 1867
te gem. Menaldumadeel
 
Jan Jans Jousma

smidsknecht

 
Geboren 31 jul 1842 te Beetgum.
Overleden 1 feb 1924 te Engelum.
 
zoon van Jan Jans Jousma en Trijntje Ypes Kikstra
 Kinderen:
 1. Egele Jousma
 2. doodgeboren kind (1868-?)
 3. Jan Jouwsma (1869-1948)
 4. Geertje Jans Jousma (1872-?)
 5. Ype Jans Jousma (1876-1876)
 6. Ype Jans Jousma (1879-1906)
 7. Catharinus Jousma (1888-1975) (zie X-AG)

IX - AB.
Trijntje Egeles Stienstra

Geboren 18 feb 1844 te Engelum.
Overleden 20 dec 1916 te Engelum.

dochter van VIII-V. Egele Rienks Stienstra

 


huwelijk
15 mei 1869
te gem. Menaldumadeel
 
Jan Joostes Smits

boerenarbeider

 
Geboren 27 nov 1836 te Engelum.
Overleden 5 jul 1907 te Engelum.
 
zoon van Joost Jans Smits en Sjoukje Sijbrens Zijlstra
 Kinderen:
 1. Geertje Jans Smits (1870-1941)
 2. Antje Jans Smits (1871-?)
 3. Sjoukje Jans Smits (1873-?)

IX - AC.
Klaas Jennes Stienstra
arbeider

Geboren 29 dec 1868 te Finkum.
Overleden 29 sep 1950 te Oudebildtzijl.

zoon van VIII-X. Jenne Klazes Stienstra

 


huwelijk
28 jun 1894
te gem. Het Bildt
 
Jannigje Cornelis Loonstra

zonder beroep

 
Geboren 6 mrt 1872 te Sint Annaparochie.
Overleden 21 mei 1954 te Oudebildtzijl.
 
dochter van Cornelis Loonstra en Hendrikje Stapert
 Kinderen:
 1. Jenne Klazes Stienstra (1894-1987) (zie X-AH)
 2. Cornelis Klazes Stienstra (1896-1971) (zie X-AI)
 3. Æsger Klazes Stienstra (1897-1984) (zie X-AJ)
 4. Lysbeth Klazes Stienstra (1900-1985) (zie X-AK)
 5. Jan Klazes Stienstra (1901-1964) (zie X-AL)
 6. Jacob Klazes Stienstra (1903-1979)
 7. Hendrikje Klazes Stienstra (1905-1992)
 8. Jelle Klazes Stienstra (1907-1977)
 9. Willemtje Klazes Stienstra (1909-1989) (zie X-AM)
 10. Dieuwke Klazes Stienstra (Djoke) (1910-2006)
 11. Sijbrigje Klazes Stienstra (1913-2000) (zie X-AN)
 12. Klaas Stienstra (1917-1997) (zie X-AO)

IX - AD.
Dieuwke Jennes Stienstra

Geboren 6 dec 1869 te Finkum.
Overleden 1945 te Verenigde Staten van Amerika.

dochter van VIII-X. Jenne Klazes Stienstra

 


huwelijk
31 okt 1891
te gem. Leeuwarderadeel
 
Anne Pieters van der Wal

schipper

 
Geboren 12 okt 1871 te Vrouwenparochie.
Overleden 1942 te Verenigde Staten van Amerika.
 
zoon van Pieter van der Wal en Evertje de With
 Kinderen:
 1. Jenne Annes van der Wal (James) (1891-?)
 2. Pieter Annes van der Wal (Peter) (1893-?)
 3. Art van der Wal (>1896-?)
 4. Anna van der Wal (>1896-?)
 5. William van der Wal (>1896-?)
 6. Margaret van der Wal (>1896-?)
 7. Elisabeth van der Wal (>1896-?)
 8. Edward van der Wal (>1896-?)
 9. George van der Wal (>1896-?)

IX - AE.
Æsge Jennes Stienstra
vrachtrijder

Geboren 20 okt 1878 te Finkum.
Overleden 6 mei 1962 te gem. Leeuwarden.

zoon van VIII-X. Jenne Klazes Stienstra

 


huwelijk
4 okt 1905
te gem. Het Bildt
 
Jacobje Dobma

zonder beroep

 
Geboren 6 dec 1884 te Vrouwenparochie.
Overleden 11 feb 1955 te Oude Leije.
 
dochter van Jan Dobma en Antje Tjepkema
 Kinderen:
 1. Jinne Æsges Stienstra (1907-1950) (zie X-AP)
 2. Jan Æsges Stienstra (1909-2008) (zie X-AQ)

IX - AF.
Antje Æsgers Stienstra

Geboren 21 okt 1858 te Oude Leije.
Overleden 18 feb 1927 te Vrouwenparochie.

dochter van VIII-Z. Æsger Klazes Stienstra
en IX-O. Jannigje Dirks Lep

 


huwelijk
11 aug 1887
te gem. Het Bildt
 
Hessel de Haan

arbeider

 
Geboren 30 dec 1851 te Stiens.
Overleden 16 jan 1896 te gem. Het Bildt.
 
zoon van Pieter Hessels de Haan en Klaaske Tjepkes Tjepkema
 Kinderen:
 1. Jannigje Hessels de Haan (1887-1888)
 2. Æsger Hessels de Haan (1889-1889)
 3. Æsger Hessels de Haan (1891-?)
 4. Tjepke Hessels de Haan (1893-1918)
 5. Jannigje Hessels de Haan (1895-1943)

IX - AG.
Durk Æsgers Stienstra
arbeider

Geboren 29 apr 1863 te Finkum.
Overleden 20 jul 1931 te Hallum.

zoon van VIII-Z. Æsger Klazes Stienstra
en IX-O. Jannigje Dirks Lep

 


huwelijk
28 mei 1887
te gem. Ferwerderadeel
 
Ykje Tjeerds Homsma

 
Geboren 22 dec 1864 te Marrum.
Overleden 15 mei 1944 te Hallum.
 
dochter van Tjeerd Hommes Homsma en Aaltje Leenderts Dijkstra
 Kinderen:
 1. Klaaske Dirks Stienstra (1888-1971) (zie X-AR)
 2. Jannigje Dirks Stienstra (1891-1934) (zie X-AS)
 3. Aaltje Dirks Stienstra (1891-1946) (zie X-AT)

IX - AH.
Jantje Æsgers Stienstra

Geboren 23 mei 1866 te Finkum.
Overleden 10 feb 1941 te Lekkum.

dochter van VIII-Z. Æsger Klazes Stienstra
en IX-O. Jannigje Dirks Lep

 


huwelijk
1 feb 1890
te gem. Ferwerderadeel
 
Albert Hendriks Slot

arbeider

 
Geboren 4 aug 1865 te Finkum.
Overleden 22 dec 1939 te Leeuwarden.
 
zoon van Hendrik Gerrits Slot en Aukje Alberts Jasper
 Kinderen:
 1. Jannigje Slot (1890-1890)
 2. Hendrik Slot (1891-1891)
 3. Hendrik Slot (1892-1974) (zie X-AU)
 4. Esger Slot (1897-?)
 5. Aukje Slot (1901-1947)

IX - AI.
Aiske Joukes Porte

Geboren 10 okt 1855 te Britsum.
Overleden 22 sep 1905 te Stiens.

dochter van VIII-AA. Antje Tjerks Stienstra

 


huwelijk
15 mei 1879
te gem. Leeuwarderadeel
 
Pieter Alderts Bilstra

 
Geboren 10 jan 1852 te Britsum.
Overleden 9 okt 1928.
 
zoon van Aldert Franses Bilstra en Trijntje Pieters Kuipers
 Kinderen:
 1. Aldert Pieters Bilstra (1880-?) (zie X-AV)
 2. Jouke Pieters Bilstra (1882-?) (zie X-AW)
 3. Frans Pieters Bilstra (1884-?)
 4. Anne Pieters Bilstra (1887-1971) (zie X-AX)
 5. Wijtze Pieters Bilstra (1892-?) (zie X-AY)