foto

Huwelijk

huwelijk in 1912 te gem. Idaarderadeel