Frederik Stienstra (Frits) (1914-1999)
schildersknecht
85 jaar
 

foto zoon van Sjoerd Fredriks Stienstra en Joukje Lolkes Bouma
echtgenoot van Grietje de Jong

Vermeldingen

 • te Oudkerk, is geboren op 18 september 1914 om 16.00 uur te Oudkerk (adres nu: Van Sminiaweg 94).
 • is als geboren aangegeven op 19 september 1914 in de gem. Tietjerksteradeel (Frl).
  • aangever: zijn vader Sjoerd Fredriks Stienstra
  • getuige: Oebele van der Wal
  • getuige: Roelof Kröttje
  • moeder: zijn moeder Joukje Lolkes Bouma
 • wonende te Bergum, is overleden op 30 december 1999 om 15.40 uur te Bergum in Berchhiem.
 • is gecremeerd op 4 januari 2000 te Goutum.
 • Er is een rouwdienst gehouden voor Frederik Stienstra op 4 januari 2000 te Bergum in de Kruiskerk.


Woonplaatsen

  in 1914     geboorte     Oudkerk    
  na 1928     vermelding woonplaats     Bergum    
  tussen 1939 en 1939     vermelding     Amsterdam    
  in 1945     vermelding woonplaats     Bergum    
  van 1956 tot 1965     vermelding woonplaats     Drachten    
  sinds 1993     vermelding woonplaats     Bergum    

Beroepen

        vermelding beroep     schildersknecht  
  in 1947     aangever geboorte     distributie-ambtenaar  
  in 1953     aangever geboorte     notarisklerk  

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2021, A. Stienstra