Suardina Wiebes Posthuma (1823-1905)
dienstmeid
81 jaar
 

dochter van Wiebe Jacobus Posthuma en Jeltje Johannes Bos
echtgenote van Lammert Barelds de Jong

geboren Beetsterzwaag 1823
overleden Buitenpost 1905


Creative Commons-Licentie
2020, A. Stienstra