Lammert Barelds de Jong (1822-1895)
kasteleinsknecht
72 jaar
 

zoon van Bareld Gerbens de Jong en Aafke Lammerts Visser
echtgenoot van Suardina Wiebes Posthuma

Vermeldingen

  • is geboren op 18 mei 1822 te Noorderdrachten . 1)
  • wonende te Drachten, is overleden op 10 januari 1895 te Drachten.

Goederen


Woonplaatsen

  in 1847     bruidegom     Beetsterzwaag    
  in 1847     vermelding     Drachten    

Beroepen

  in 1847     bruidegom     kasteleinsknecht  
  in 1847     vermelding     logementhouder  
  in 1848     gebruiker     herbergier  
  in 1848     vermelding     kastelein  
  in 1850     vermelding     herbergier  
  in 1856     vermelding     kastelein  
  in 1857     gebruiker     logementhouder  
  in 1857     vermelding     landbouwer  
  van 1858 tot 1893     eigenaar     logementhouder  
  in 1858     vermelding     herbergier  
  in 1861     vermelding     logementhouder  
  in 1873     vermelding     herbergier  
  in 1875     vermelding     logementhouder  

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2021, A. Stienstra