Huwelijk

  • Trouwt op 11 maart 1880 in de gem. Oostdongeradeel (Frl).