Aaltje Stienstra (1912-2002)  

dochter van Fedde Freerks Stienstra en Tjettje Minnema
echtgenote van Kornelis Elzinga

Vermeldingen

  • is geboren op 20 augustus 1912 in de gem. Tytsjerksteradiel (Frl).
  • is overleden op 14 november 2002 te Oentsjerk .
  • is begraven op 19 november 2002 te Aldtsjerk.

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2015, A. Stienstra