Jan Stienstra (1909-2003)

93 jaar
 

zoon van Jan Folkerts Stienstra en Sjoukje Jans Jensma
echtgenoot van Hijlkjen Veenstra

Vermeldingen

  • is geboren op 13 november 1909 te Hallum . 1)
  • wonende te Oenkerk, is overleden op 10 juni 2003 te Oenkerk in Heemstra State . 2)


Woonplaatsen

  in 1934     bruidegom     Hallum    
  in 1993     vermelding woonplaats     gem. Tietjerksteradeel    
  in 2003     overlijden     Oenkerk    

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2018, A. Stienstra