Arjen Klazes Santhuizen (1830-1889)
arbeider

 

zoon van N.N. en Hinke Geerts Oosterwol
echtgenoot van Sibbeltje Dirks Stienstra (1830-1906)

Vermeldingen

  • is geboren op 10 april 1830 te Rottevalle.
  • is overleden op 10 februari 1889 in de gem. Menaldumadeel (Frl).

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2013, A. Stienstra