Sybren Theunis Stienstra (1930-2008)
winkelier
78 jaar
 

zoon van Theunis Hendriks Stienstra en Lolkje de Jong
echtgenoot van Minke Wildschut

Vermeldingen

  • is geboren op 21 mei 1930 te Beetgum.
  • is overleden op 26 juni 2008 te Beetgum.
  • is begraven op 1 juli 2008 te Sint Annaparochie.


Woonplaatsen

  in 1930     vermelding     gem. Menaldumadeel    
  in 1971     vermelding woonplaats     Beetgum    
  in 1992     vermelding     gem. Menaldumadeel    
  in 1996     abonnemint Stienstra-krante:     Beetgum    
  in 2008     vermelding     gem. Menaldumadeel    

Beroepen

        vermelding beroep     winkelier  

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, A. Stienstra