Jacobus Lammerts de Jong (1854-1932)

77 jaar
 

zoon van Lammert Barelds de Jong en Suardina Wiebes Posthuma
echtgenoot van Geeske Ybeles van der Veen

Vermeldingen

  • te Drachten, is geboren op 7 november 1854 te Drachten.
  • is overleden op 17 januari 1932 te Groningen . 1)
   ongedateerd
  • is begraven te Veenwouden (Ned. Hervormd) . 2)


Woonplaatsen

        vermelding woonplaats     Groningen    
  in 1854     geboorte     Drachten    
  in 1877     aankomst     Buitenpost    
  in 1878     vermelding woonplaats     Dokkum    
  in 1880     vermelding woonplaats     Holwerd    
  in 1882     vermelding woonplaats     gem. Dantumadeel    

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2019, A. Stienstra