Naomi Stienstra (2002-2002)  

dochter van N.N. en N.N.

Vermeldingen

  • is geboren op 10 maart 2002 in de gem. Smallingerland (Frl).
  • is overleden op 12 maart 2002 te Groningen.

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2013, A. Stienstra