Attje Symens Algra (1873-1894)  

dochter van Symen Folkerts Algra en Aukje Wopkes Bergsma

Vermeldingen

  • is geboren op 10 maart 1873 te Bergum.
  • te Bergum, is ongehuwd overleden op 19 oktober 1894 om 18.00 uur te Bergum . 1)
   ongedateerd
  • is begraven te Bergum . 2)

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2016, A. Stienstra