Klaas Jelles Stienstra (1925-2003)

78 jaar
 

zoon van Jelle Ynzes Stienstra en Grietje Haijes Nicolaij
echtgenoot van Sijtske Algra

Vermeldingen

  • is geboren op 9 juni 1925 te Jelsum.
  • wonende in de gem. Boarnsterhim (Frl), is overleden op 12 augustus 2003 te Bergum in Berchhiem . 1)
  • is begraven rond 16 augustus 2003 te Warga.


Woonplaatsen

  in 1966     vermelding     Warga    
  in 1985     vermelding woonplaats     gem. Boarnsterhim    
  in 1995     vermelding woonplaats     Warga    
  in 2003     overlijden     gem. Boarnsterhim    

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2019, A. Stienstra