Sjoerd Fredriks Stienstra (1886-1971)
schilder
85 jaar
 

foto zoon van Fredrik Sjoerds Stienstra en Meindertje Johannes de Vries
echtgenoot van Joukje Lolkes Bouma

geboren Jelsum 1886
overleden Noordbergum 1971


Creative Commons-Licentie
2020, A. Stienstra