Anne Pieters Stienstra (1751-1827)
boer

 

zoon van Pijtter Hessels en Wijbrig Gerbens

Vermeldingen

  • is gedoopt op 19 oktober 1751 te Goingarijp.
  • is ongehuwd overleden op 19 juli 1827 te Jorwerd.

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2013, A. Stienstra