Johanna Stienstra (1917-2004)

87 jaar
 

dochter van Evert Leenderts Stienstra en Adriaantje Veenstra
echtgenote van Taeke Zijlstra

Vermeldingen

  • is geboren op 5 april 1917 in de gem. Ferwerderadeel (Frl).
  • wonende te Grouw, is overleden op 25 september 2004 te Leeuwarden.
  • is gecremeerd op 30 september 2004 te Goutum . 1)


Woonplaatsen

  in 1971     vermelding     Grouw     Kanaalstraat 37
  in 1985     vermelding woonplaats     Grouw    

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2018, A. Stienstra