Adriaantje Evertje Stienstra (Adrie) (1942-2005)

62 jaar
 

dochter van Andries Stienstra en Eelkje Katsma
echtgenote van N.N.

Vermeldingen

  • is geboren op 20 december 1942 in de gem. Ferwerderadiel (Frl).
  • wonende Rooswinkelstate 56 te Leeuwarden, is overleden op 12 juni 2005 te Leeuwarden.
  • is gecremeerd op 16 juni 2005 te Goutum.
  • Er is een rouwdienst gehouden voor Adriaantje Evertje Stienstra op 16 juni 2005 te Leeuwarden uitvaartcentrum JelsumerHof.


Woonplaatsen

  in 1953     vermelding woonplaats     Leeuwarden    
  in 2003     vermelding     Leeuwarden     Rooswinkelstate 56

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, A. Stienstra