Klaas Stienstra (1924-2008)

83 jaar
 

zoon van Jenne Klazes Stienstra en Lieuwkje Zijlstra
echtgenoot van Maartje Groenewoud

Vermeldingen

  • is geboren op 31 maart 1924 in de gem. Het Bildt (Frl).
  • is overleden op 3 januari 2008 te Stiens in Skilhiem.
  • is gecremeerd op 7 januari 2008 te Goutum.


Woonplaatsen

        vermelding woonplaats     Sint Jacobiparochie    
  in 1943     vermelding     Marssum    
  in 1959     vermelding woonplaats     gem. Menaldumadeel    
  in 2004     vermelding woonplaats     gem. Leeuwarderadeel    

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2019, A. Stienstra