Sybe Stienstra (1914-2002)

88 jaar
 

zoon van Gerrit Stienstra en Antje Geerts Bos
echtgenoot van Jantje van Slooten

Vermeldingen

  • Sijbe Stienstra is geboren op 26 september 1914 in de gem. Westdongeradeel (Frl).
  • Sijbe Stienstra, wonende te Metslawier, is overleden op 21 december 2002 in de gem. Dongeradeel (Frl) . 1)
  • Sijbe Stienstra is gecremeerd op 24 december 2002 te Goutum . 2)


Woonplaatsen

  in 1971     vermelding     Holwerd    
  in 1984     vermelding woonplaats     gem. Dongeradeel    
  in 2002     overlijden     Metslawier    

Noten

Bronnen


Creative Commons-Licentie
2020, A. Stienstra