Dirk Feijes
Attje Meinderts Dadema
Gezinspagina Age Pieters
Teetsche Lammerts

Feije Dirks Stienstra (1780-1810)
Antje Ages (1776-1843)

A. Stienstra - Mijn Database - opgemaakt met Haza-21 - 17 apr 2018

Partners

Kinderen

  1. Dirk
  2. Age